os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Big Buck Bunny

An animated short film about a Big Buck Bunny

Film

Słowniczek

Big Buck Bunny

Słówko - Translacja
bird - ptak
chrip - ćwierkać
burrow - nora
fat - gruby
bunny - króliczek
flowers - kwiaty
butterfly - motyl
apple - jabłko
crush - zgnieść
eat - jeść
throw (sth) at (sb) - rzucać czymś w kogoś
laugh at - wyśmiewać się z kogoś
wings - skrzydła
chase - gonić
escape - uciekać
build - budować
skipping rope - skakanka
trap - pułapka
hide - ukrywać
bow - łuk
tighten a bow - naciągnąć łuk
smell out - zwietrzyć
stone - kamień
log - kłoda
catapult - katapulta
fly - latać
branch - gałąź
kite - latawiec

Test

Big Buck Bunny

Krzyżówka

Zapisy on-line

Rozwiąż test on-line lub przyjdź do nas

Przejdź do testu on-line

Słownik angielsko-polski

E-lekcje