os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

2 5
3
1
6
4
Nr Pytanie Odpowiedź
1. ZAPOMINAĆ FORGET
2. PRÓBOWAĆ TRY
3. ULUBIONY FAVOURITE
4. DOŁĄCZYĆ JOIN
5. FASOLA BEAN
6. OWOCE FRUIT