os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Powtórka Face2Face

Powtórka

Słowniczki

Powtórka Face2Face

Słówko - Translacja
charm - amulet
wood - drewno
ladder - drabina
shooting star - spadająca gwiazda
mirror - lustro
fertility - płodność, żyzność
barren - niepłodny
attitude - podejście, postawa
cheer yourself up - rozweselić się
volunteer - ochotnik
spirits - duchy
grow up - wyrosnąć
freedom - wolność
protect - chronić
by chance - przez przypadek
chairperson - przewodniczący
resident - mieszkaniec
memory stick - karta pamięci
keyboard - klawiatura
reply to - odpowiedzieć na
forward - przesłać dalej
broadband - szerokopasmowy
sort out - rozwiązać
dishwasher - zmywarka
central heating - centralne ogrzewanie
hair straightener - prostownica do włosów
infect - zarazić
access - dostęp
PC - komputer osobisty
predict - przewidywać
allow - pozwolić
famous - słynny
superstitions - przesądy

Powtórka Face2Face DO/MAKE

Słówko - Translacja
an appointment - make
a cake - make
the housework - do
some work - do
the cleaning - do
a decision - make
a mistake - make
money - make
the washing up - do
a noise - make
exercise - do
friends - make
nothing - do
a degree - do

Powtórka Face2Face Conditionals

Słówko - Translacja
0 Conditional - If Present Simple, Present Simple
1st Conditional - If Present Simple, will + inf
2nd Conditional - If Past Simple, would + inf
3rd Conditional - If had+III(past participle), would + have+III

Testy

Powtórka Face2Face

Powtórka Face2Face

Powtórka Face2Face

Słownik angielsko-polski

E-lekcje