os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Serious argument

Film

Słowniczek

Serious argument

Słówko - Translacja
I won't ever... - Ja nigdy...
sigh - westchnąć
say - mówić
said- czas przeszły od SAY - powiedzieć
if - jeśli
first - pierwszy
quiet - cicho
young - młody
younger - młodszy
disrespect - lekceważyć, bez szacunku
bad - zły
you will go home - pójdziesz do domu
go - iść
change one's mind - zmienić zdanie
threaten - grozić

Testy

Słuchanie

Słówka

Słownik angielsko-polski

E-lekcje