os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

The world without oxygen

Film

Słowniczek

The world without oxygen

Słówko - Translacja
oxygen - tlen
immediately - natychmiast
sunburns - oparzenia słoneczne
protect - chronić
daytime - dzień, pora dzienna
dark - ciemny
particles - cząsteczki
bounce - odbijać
untreated - nieutwardzony, niezaimpregnowany
spot-weld - zgrzewanie punktowe
prevent from - zapobiegać czegoś
weld - spajać, spawać
layer - warstwa
oxidation - utlenianie
earth crust - skorupa ziemska
crumble - kruszyć
make up - stanowić
inner - wewnętrzny
explode - wybuchnąć
lose - stracić
air pressure - ciśnienie atmosferyczne
concrete - beton
turn to - zmienić się
dust - pył
binder - spoiwo
cell - komórka
haze - opary
expand - rozszerzyć się
volume - objętość
evaporate - wyparować
space - przestrzeń kosmiczna, kosmos
float - unosić się
upper - wyższy
eventually - ostatecznie, w końcu
double - podwoić
airplane - samolod
fly - latać
further - dalej
alert - czujny, uważny
improve - ulepszyć
cognition - pojęcie, rozumienie, poznawanie
alertness - czujność
giant - olbrzymi
insect - owad
determined - uwarunkowany
moderation - umiar

Test

The world without oxygen

Krzyżówka

Słownik angielsko-polski

E-lekcje