os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Skype

Rita and Frank try to take a still photo to email to friends for Frank's 84th Birthday on their new computer.

Film

Słowniczek

Skype

Słówko - Translacja
smile - uśmiechać się
birthday cake - tort urodzinowy
hear - słyszeć
click - kliknięcie
wrong - źle, nie tak
closer - bliżej
senior - osoba starsza

Testy

Skype

Skype

Słownik angielsko-polski

E-lekcje