os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Mr. Bean- Egg for cake hatches!

Film

Mr. Bean - Egg for cake hatches!

https://www.youtube.com/watch?v=ssiUeL7I3r8

Słowniczek

Mr. Bean - Egg for cake hatches!

Słówko - Translacja
egg - jajko
nest - gniazdo
throw away - wyrzucać
recipe - przepis
smell - powąchać
stir - mieszać
wash one's hands - myć ręce
step out - wyjść
fear - lęk, strach
dry - suszyć
check in the encyclopedia - sprawdzić w encykopedii
dinosaur - dinozaur

Test

Mr. Bean - Egg for cake hatches!

Krzyżówka

Słownik angielsko-polski

E-lekcje