os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

2
4 3
9 1
6
7
8
5
Nr Pytanie Odpowiedź
1. WIECZNY ETERNAL
2. WIĘŻ BOND
3. ZACHĘCAĆ ENCOURAGE
4. BADAĆ EXPLORE
5. ROSNĄĆ GROW
6. WYCHOWYWAĆ, NAUCZAĆ MENTOR
7. INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL
8. WYCHOWYWAĆ, MATKOWAĆ MOTHER
9. WIARA FAITH