os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Braveheart

Film

Słowniczek

Braveheart

Słówko - Translacja
non-existent - nieistniejący
modern - współczesny
Medieveal record - średniowieczny zapis
attach - załączać
seal - pieczęć
reveal - ujawnić
startling - zaskakujące
inscription - napis
clue - wskazówka
archives - archiwum, archiwa
ragman - handlarz starymi szmatami, gałganiarz
landowner - właściciel ziemski
significantly - znacząco, znacznie
privileged - uprzywilejowany
average Joe - przeciętny Kowalski, przeciętny człowiek
nobleman - arystokrata
plough - pług
man of honour - człowiek honoru
medieval knight - średniowieczny rycerz
extensive - obszerny, rozległy
poor orphan - biedna sierota
suffer - cierpieć
disadvantage - wada, niekorzyść
estate - posiadłość
law - prawo
accusation - oskarżenie
soldier - żołnierz
thief - złodziej
rebellion - bunt, powstanie
sworn - zaprzysiężony
foe - nieprzyjaciel, wróg
saviour - wybawca

Test

Braveheart- słuchanie

Krzyżówka

Słownik angielsko-polski

E-lekcje