os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Why do women stretch their necks?

Film

Why do women stretch their necks?

https://www.youtube.com/watch?v=0FME1At3vmI

Słowniczek

Why do women stretch their necks?

Słówko - Translacja
refugee camp - obóz uchodźców
tribe - plemię
stretch - rozciągać
limbs - członki ciała
coil - zwój, krąg
requirement - wymóg
collapse - upadać
persecution - prześladowanie
unexpectedly - niespodziewanie
profitable - dochodowy
earn a living - zarobić na życie
astonished - zdumiony
eagerly - chętnie
preserve - zachować
sacrifice - poświęcić

Test

Why do women stretch their necks?

Słownik angielsko-polski

E-lekcje