os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Full House

A funny Full House clip of Michelle!

Film

Słowniczek

Full House

Słówko - Translacja
alone - sami
silly - głuptasie
outside - na zewnątrz
landing - lądowanie
plenty of room - dużo miejsca
leave - odejść
miss - tęsknić
mad - zły
hold on - czekać
income - dochód
tax - podatek
we'd better go right now - lepiej chodźmy teraz
tough - twardy
decency - przyzwoitość, dobre maniery

Testy

Full House- rozumienie tekstu słuchanego

Full House- ćwiczenia leksykalne

Słownik angielsko-polski

E-lekcje