os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Got nun talent

Film

Słowniczek

Got nun talent

Słówko - Translacja
go viral - rozprzestrzeniać się szybko (za pomocą internetu i portali społecznościowych)
voice - głos- tutaj program muzyczny
nun - zakonnica
audition - przesłuchanie
introduce - przedstawić
pole dancing - taniec na rurze
bring sth out - wyciągać coś, wyjmować

Test

Got nun talent

Słownik angielsko-polski

E-lekcje