os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Lars Andersen: a new level of archery

Film

Lars Andersen: a new level of archery

https://www.youtube.com/watch?v=BEG-ly9tQGk

Słowniczek

Lars Andersen: a new level of archery

Słówko - Translacja
archer - łucznik
incredible - niewiarygodny
reinvent - unowocześnić, zreformować
widespread - rozpowszechniony
accuracy - dokładmość, precyzyjność
bow - łuk
quiver - kołczan (pojemnik na strzały)
draw - wyciągnąć
ultimately - ostatecznie, w końcu
varied - róźnorodny
circumstances - okoliczności
enemy - wróg
immense - ogromny, niezmierny
skilled - wykwalifikowany, zręczny
ultimate - nadzwyczajny, niezwykly

Test

Lars Andersen: a new level of archery

Zapisy on-line

Rozwiąż test on-line lub przyjdź do nas

Przejdź do testu on-line

Słownik angielsko-polski

E-lekcje