os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Knights of New York

Film

Słowniczek

Knights of New York

Słówko - Translacja
Medieval - średniowieczny
fight - walczyć
intense - głęboki, intensywny
combat - walka
mace - maczuga, buława
ancestor - przodek
weapon - broń
battle-axe - topór
blunt - tępy
armour - zbroja
hold back - zatrzymywać
shield - tarcza
melee - bijatyka, utarczka
fierce - zażarty, gwałtowny
brotherhood - braterstwo
adhere to sth - stosować się do czegoś
virtue - cnota
chivalry - rycertstwo

Test

Knights of New York

Słownik angielsko-polski

E-lekcje