os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

ENGLISH SPEECH - STEVE JOBS

Film

ENGLISH SPEECH - STEVE JOBS

https://youtu.be/1i9kcBHX2Nw

Słowniczek

Słówko - Translacja
Drop-out - Zrezygnować, wycofać się
College tuition - Czesne
Required - Wymagane, Konieczne
Calligraphy - Kaligrafia
Serif typeface - Szeryfowy krój pisma
Sans serif typeface - Bezszeryfowy krój pisma
Multiple typefaces - Liczne czcionki
Proportionally spaced fonts - Czcionki rozmieszczone proporcjonalnie
Personal computers - Komputery osobiste
Desktop publishing - Przygotowanie do druku
Board of Directors - Zarząd
Entrepreneur - Przedsiębiorca
Computer animated feature film - Film fabularny animowany komputerowo
Animation studio - Studio Animacji
Remarkable - Nadzwyczajny
Develop - Opracować, Rozwijać
Important tool - Ważne narzędzi
Encounter - Napotkać
External - Zewnętrzne
Diagnosis - Diagnoza
Scan - Prześwietlenie
Tumor - Nowotwór
Incurable - Nieuleczalny
Biopsy - Biopsja
Endoscope - Endoskop
Sedated - Uśpiony
Curable with surgery - Wyleczalne chirurgicznie
Purely intellectual - Czysto intelektualne
Change agent - „Pośrednik zmiany”
Dogma - Dogmat
Inner voice - Wewnętrzny głos
Issue - Wydanie / Kwestia / Problem
Beneath - Poniżej

Test

ENGLISH SPEECH - STEVE JOBS - TEST

Słownik angielsko-polski

E-lekcje