os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Amazing water trick

Amazing Water Trick! How to Suspend Water Without a Cup! Warning: Do not do that at home

Film

Słowniczek

Amazing water trick

Słówko - Translacja
suspend - zawiesić
need - potrzebować
cup - szklanka
distilled water - woda destylowana
smooth - gładki
surface - powierzchnia
towel - ręcznik
the more the merrier - im więcej tym welej
flat - płaski
rigid - sztywny
card - karta
cover - okładka
patience - cierpliwość
master - opanować
brim - brzeg
firmly - stanowczo
turn over - odwrócić
edge - krawędź
prevent - zapobiegać
spillage - wyciek, rozlew
remove - usunąć
lift up - podnieść
quick - szybko
twist - przekręcić
motion - ruch
shape - kształt
awsome - robiący wrażenie, fantastyczny
succeed - osiągnąć cel, powieść się
fake - sfabrykowany, sfingowany

Test

Amazing water trick

Krzyżówka

Słownik angielsko-polski

E-lekcje