os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

KURS WAKACYJNY lesson 2

Kurs wakacyjny lesson 2 Graphology

Słowniczek

KURS WAKACYJNY lesson 2

Słówko - Translacja
signature - podpis
reflect - odzwierciedlać
evolve - rozwijać
common - powszechny
contain - zawiera
frequently - często
prominent - wybitny
imply - sugerować
legibility - czytelność
legible - czytelny
objective - cel
avoid - unikać
illegible - nieczytelny
angle - kąt
right angle - kąt prosty
horizontal - poziomy
vertical - pionowy
rising - rosnący
descending - malejący
overcome problems - przezwyciężyć problemy
emotionally stable - stabilny emocjonalnie
capital letters - duże litery
self-esteem - samoocena
insincere - nieszczery, fałszywy
psychic - medium
fairy - wróżka (np. w bajkach)
palmist - osoba wróżąca z ręki
fortune-teller - wróżka, wróżbita
flattering - pochlebiające
statement - wypowiedź
trade - branża, fach
deduce - zwieść
come up - wymyślić

Słownik angielsko-polski

E-lekcje