os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Lesson 5 kurs wakacyjny

Lesson 5

Słowniczek

Taking risks

Słówko - Translacja
according to - według
threat - groźba
disease - choroba
however - jednak
whereas - natomiast
although - chociaż, aczkolwiek
dread - strach
equation - równanie
outrage - zniewaga, oburzenie
confuse - mylić
terror - strach, przerażenie
take advantage - skorzystać
take risk - zaryzykować
take after - być podobnym do kogoś
opportunity - szansa
take part - brać udział
take up - wziąć się za
recently - ostatnio
take place - odbyć się

Słownik angielsko-polski

E-lekcje