os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Welcome 2- powtórka

Słowniczki

Welcome 2 Lesson 1

Słówko - Translacja
French - Francuz
Mexican - Meksykanin, meksykański
Spain - Hiszpania
Turkey - Turcja
Greece - Grecja
Poland - Polska
Spanish - Hiszpan, hiszpański
Mexico - Meksyk
Polish - Polak, polski
American - Amerykanin, amerykański
Turkish - Turek, turecki
Britain - Wielka Brytania
Greek - Grek, grecki
Polish - Polak, polski
British - Brytyjczyk, brytyjski
USA - Stany Zjednoczone Ameryki
jumping beans - skaczące fasolki
a bottle of perfume - butelka perfum
e-mail message - wiadomość mailowa
This is for you - To dla Ciebie
I've got something - Mam coś

Welcome 2 Lesson 2

Słówko - Translacja
handsome - przystojny
tall - wysoki
short - niski
dark hair - ciemne włosy
fat - gruby
beautiful - piękny
fair hair - jasne włosy
slim - szczupły
New York - Nowy Jork
Rome - Rzym
Paris - Paryż
Madrid - Madryd
How old is Manuel? - Ile lat ma Manuel?
He's 14 - On ma 14 lat
of course - oczywiście
Whose is it? - Czyje to jest?

Welcome 2 Lesson 3

Słówko - Translacja
sunny - słoneczny
fat - gruby
slim - szcupły
favourite colour - ulubiony kolor
What's she like? - Jaka ona jest?
What does she like? - Co ona lubi?

Testy

Welcome 2 Unit 1 Lesson 1

Welcome 2 Unit 1 Lesson 2

Słownik angielsko-polski

E-lekcje