os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Egzamin gimnazjalny

W Progressie przygotowujemy do EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W roku szkolnym 2008/2009 po raz pierwszy odbył się egzamin gimnazjalny z języka obcego. Większość uczniów zdawała język angielski.

Egzamin trwa 90 minut i składa się z trzech głównych części:

  • odbiór tekstu słuchanego (10p)
  • odbiór tekstu czytanego (20p)
  • reagowanie językowe (20p)

Maksymalnie uczeń może uzyskać 50 punktów. Poziom egzaminu jest określany jako A2 z nielicznymi elementami B1.

Nieprzystąpienie do egzaminu z języka obcego w pierwszym lub dodatkowym terminie będzie skutkować koniecznością powtórzenia ostatniej klasy gimnazjum i przystąpienia do niego w kolejnym roku.

Uczestnicy kursu skupiają się wyłącznie na zadaniach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.