os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Kursy gólne

Umiejętność posługiwania się językami obcymi stała się w dzisiejszym świecie standardem. Młodzi ludzie wiedzą, że aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty na studiach, w przyszłej pracy i życiu osobistym należy zacząć działać już dzisiaj.

W Naszej szkole uczymy młodzież pod kontem zdania egzaminów np. egzamin gimnazjalny, matura, egzaminy państwowe, FCE, CAE, CPE.

Zajęcia prowadzone są w małych, maksymalnie 8-mio osobowych grupach, co daje możliwość dotarcia do każdego z uczestników. Lektorzy dbają o to aby tematy były dopasowane do wieku i zainteresowań uczniów oraz aby zajęcia były zróżnicowane. Uczestnicy kursu biorą udział w licznych ciekawych dyskusjach wyrażając swoje zdanie w języku obcym. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia Business English, które dają praktyczną wiedzę oraz możliwość rozwoju osobistego.

Na kursie co trzy miesiące przeprowadzane są testy sprawdzające pozwalające ocenić postępy w nauce.

Dla młodzieży oferujemy kursy obejmujące 90 godzin lekcyjnych (3 lekcje tygodniowo) lub 120 godziny lekcyjne (4 lekcje tygodniowo).

Korzystamy z materiałów sprawdzonych wydawnictw oferując kursy zgodne z Europejskimi Standardami Nauczania.