os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Matura ustna

Opis poszczególnych elementów matury ustnej (przykłady z informatora matura 2014/15)

Rozmowa wstępna

Rozmowa wstępna to kilka pytań zadanych przez egzaminatora służących poznaniu się i nawiązaniu rozmowy. Odpowiedzi na te pytania nie są punktowane, jednak brany jest pod uwagę poziom językowy. Rozmowa wstępna może wyglądać tak:

EgzaminującyGood morning / afternoon / evening. My name is ............ , and this is my colleague ............ . What’s your name? 

Zdający: ...................................................................................................

Egzaminujący:  Thank you. Choose one set and give it to me, please.In this part of the exam I’m going to ask you some questions. Can we start?

Zdający: ...................................................................................................

Egzaminujący: 

Żywienie

How often do you eat fast food?(Why? / When?)

Do you always eat breakfast? (Why? / Why not?)

What’s the best/worst restaurant you’ve ever been to?

What do you usually have for breakfast/lunch/dinner?

Do you enjoy cooking? (Why? / Why not?)

Miejsce zamieszkania

What do you like about the place where you live?

What’s the most interesting festival in the place where you live?

Are there any interesting places to visit near your city/town/village?

What kind of flat or house would you like to have in the future?

What furniture have you got in your room?

Świat przyrody

Do you have a pet? Tell me about it. / Would you like to have one? (Why? / Why not?)

What’s your favourite film about animals? (Why?)

Would you like to have an exotic pet? (Why? / Why not?)

Are you afraid of any animals or insects? (Why? / Why not?)

What’s your favourite season? (Why?)

Zdający: ..................................................................................................

Egzaminujący: Thank you.

Zadanie 1 - rozmowa z odgrywaniem roli  (czas maks. 4 min.)

Zdający ma ok. 30 sek. na zapoznanie się z materiałem.

Zadanie polega na odgrywaniu roli wskazanej w poleceniu.

Przykład:

Przebywając za granicą doznałeś(-aś) kontuzji w czasie zajęć sportowych. Jesteś u lekarza. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. 

Okoliczności zdarzenia / Objawy / Zalecenia i wstępna wizyta / Wpływ kontuzji na twoje najbliższe plany

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.


Zadanie 2 - opis ilustracji (czas maks. 3 min.)

Zdający opisuje pokazane mu zdjęcie a następnie odpowiada na 3 pytania dotyczące zdjęcia i jego tematu.

Pytania mają zawsze następującą strukturę:

  • pytanie pierwsze dotyczy interpretacji zdjęcia,
  • pytanie drugie dotyczy opinii na temat pokazany na zdjęciu,
  • pytanie trzecie dotyczy doświadczeń egzaminowanego związanych z tematem zdjęcia.

Zdający nie widzi zadawanych mu pytań.

Przykład:

Zadanie 2

      3 minut

maturaz2picture.jpg

Pytania dla egzaminującego:

1. Do you think the children are enjoying their lesson? (Why? / Why not?)

2. Would you like to be a teacher in the future? (Why? Why not?)

3. What was your first English lesson like?


Zadanie 3 - Wypowiedź na temat materiału stymulującego (czas maks. 5 min.)

Zdający ma ok. 1 min. na zapoznanie się z materiałem.

Zadanie polega na wybraniu jednego z dwóch lub trzech elementów materiału stymulującego najlepiej spełniającego kryteria podane w poleceniu i na uzasadnieniu wyboru. Zdający musi również uzasadnić dlaczego odrzucił pozostałe elementy.

Elementami materiału stymulującego mogą być zdjęcia, rysunki lub plakaty.

Kolejną częścią tego zadania jest odpowiedź na 2 pytania dotyczące tematu materiału stymulującego. Zdający nie widzi zadawanych mu pytań.

Przykład:

Zadanie 3

      5 minut

Popatrz na Zdjęcie 1, Zdjęcie 2 i Zdjęcie 3.

Twój chłopak / Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają Cię jego/jej rodzice, których chcesz zaprosić do restauracji. Masz do wyboru trzy miejsca.

  • Wybierz tę restaurację, która będzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij wybór.
  • Wyjaśnij dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

 

Zdjęcie 3

Pytania ezgzaminującego

Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań:

  1. Is the way we eat as important as what we eat? (Why?/Why not?)
  2. Why are there more and mote fat people in the world?
  3. Is foreign food popular in Poland? (Why?/Why not?)
  4. What are the disadvantages of eating out?