os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Egzamin maturalny

Studia na UJ, AGH, UE a może na uniwersytecie w Wielkiej Brytanii, Niemczech lub Irlandii? Europa stoi przed młodymi ludźmi otworem. Aby dostać wymarzoną pracę w kraju lub za granicą uczniowie szkół średnich wybierają najlepsze uczelnie, które szkolą ich w interesujących dziedzinach.

Dziś egzamin maturalny jest podstawą rekrutacji na uczelnie - dlatego warto solidnie się do niego przygotować. Pozytywnie zdany egzamin maturalny to szansa dla wszystkich pragnących zdobywać wiedzę i doświadczenie na prestiżowych uczelniach.

W szkole językowej Progress oferujemy kursy maturalne skierowane do osób, które chcą przygotować się do matury na poziomie podstawowym lub poszerzonym. Kurs ma na celu przygotowanie zarówno do matury ustnej jak i pisemnej.

Kurs ma na celu:

 • Powtórzenie całości materiału przewidzianego dla szkół średnich,
 • Ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na tematy maturalne,
 • Poszerzenie zasobu słownictwa,
 • Doskonalenie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem,
 • Doskonalenie umiejętności pisania wg wymogów egzaminacyjnych,
 • Powtórzenie struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie dojrzałości.

Uczestnicy kursów skupiają się wyłącznie na zadaniach przygotowujących do egzaminu maturalnego.

Kurs zaczyna się na przełomie października/listopada i kończy się w kwietniu. Taki czas trwania kursu jest optymalny do powtórzenia wiedzy.

Kurs obejmuje pakiet 102 lekcji. Zajęcia odbywają się w małych grupach do 10 osób, dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (2 razy 90 min).

Matura z języka angielskiego - podstawowe informacje

Zachęcamy przyszłych maturzystów do zapoznania się ze strukturą egzaminu dojrzałości. 

Informacje podane są na przykładzie języka angielskiego, a zaczerpnięte z informatora o maturze.

Egzamin składa się z dwóch części: ustnej oraz pisemnej.

Matura ustna

Matura ustna nie jest podzielona na poziomy, czyli taka sama dla wszystkich. Trwa 15 minut i składa się z czterech części:

 • Rozmowa wstępna
 • Zadanie 1
 • Zadanie 2
 • Zadanie 3

Matura pisemna

Maturę na poziomie podstawowym zdają wszyscy. Egzamin trwa 120 minut i skalada się z następujących części:

 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • znajomość środków językowych czyli słownictwa i  struktur gramatycznych
 • wypowiedź pisemna

Matura na poziomie rozszerzonym jest dła chętnych ;-). Egzamin trwa 150 minut i składa się z tych samych elementów co matura podstawowa ale poziom sprawdzanego języka jest  wyższy i niektóre zadania różnią od tych z matury podstawowej.