os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Matura pisemna - poziom podstawowy

Matura pisemna na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Z tego egzaminu można uzyskać 50 punktów, co oznacza, że 15 punktów wystarcza bo go zdać.

Matura pisemna na poziomie podstawowym składa się z trzech elementów:

1. rozumienie ze słuchu

Rozumienie ze słuchu składa się z reguły z trzech zadań dających łącznie 15 punktów. Każdy tekst odtwarzany jest dwukrotnie. Rodzaje zadań to:

  • prawda/fałsz,
  • zadanie na dobieranie np. dopasowanie tematów do wypowiedzi,
  • zadanie wielokrotnego wyboru - z trzech podanych odpowiedzi A, B, C tylko jedna jest poprawna.

2. rozumienie tekstów pisanych

Rozumienie ze słuchu składa się z reguły z trzech zadań dających łącznie 20 punktów. Rodzaje zadań to:

  • prawda/fałsz,
  • zadanie na dobieranie np. dopasowanie nagłówków do akapitów,
  • zadanie wielokrotnego wyboru - z czterech podanych odpowiedzi A, B, C, D tylko jedna jest poprawna.

3. wypowiedź pisemna

Wypowiedź pisemna składa się z dwóch części:

  • krótka forma użytkowa - może to być pocztówka, zaproszenie, notatka, krótka wiadomość czy ankieta;
  • długa forma użytkowa - list prywatny lub prosty list oficjalny nie krótszy niż 120 i nie dłuższy niż 150 słów.

Za krótką formę można uzyskać 5 punktów a za długą 10 punktów.