os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Welcome 2 Unit 4

Słowniczki

Welcome 2 Unit 4 Lesson 1

Słówko - Translacja
surprise party - przyjęcie niespodzianka
uncle - wujek
aunt - ciocia
cousin - kuzyn
market - targ, bazar, targowisko
ten - dziesięć
twenty - dwadzieścia
thirty - trzydzieści
fourty - czterdzieści
fifty - pięćdziesiąt
sixty - sześćdziesiąt
seventy - siedemdziesiąt
eighty - osiemdziesiąt
ninety - dziewięćdziesiąt
one hundred - sto
young - młody
old - stary
grandmother - babcia
food - jedzenie
brother - brat
sausages - kiełbaski
tidy house - sprzątać dom
water plants - podlewać rośliny
carpet - dywan

Welcome 2 Unit 4 Lesson 2

Słówko - Translacja
first - pierwszy
second - drugi
third - trzeci
fourth - czwarty
fifth - szósty
sixth - szósty
seventh - siódmy
eighth - ósmy
ninth - dziewiąty
tenth - dziesiąty
eleventh - jedenasty
twelfth - dwunasty
thirteenth - trzynasty
fourteenth - czternasty
fifteenth - piętnasty
sixteenth - szesnasty
seventeenth - siedemnasty
eighteenth - osiemnasty
nienteenth - dziewiętnasty
twentieth - dwudziesty
twenty-first - dwudziesty pierwszy
twenty-second - dwudziesty trzeci
twenty-fourth - dwudziesty czwarty
twenty-fifth - dwudziesty piąty
twenty-sixth - dwudziesty hzósty
twenty-seventh - dwudziesty siódmy
twenty-eighth - dwudziesty ósmy
twenty- ninth - dwudziesty dziewiąty
thirtieth - trzydziesty
date - data
neighbour - sąsiad
hide - ukrywać się
turn on - włączać
turn off - wyłączać
why - dlaczego
because - ponieważ
when - kiedy
where - gdzie
who - kto
whose - czyj, czyja, czyje
what - co

Welcome 2 Unit 4 Lesson 3

Słówko - Translacja
invite - zapraszać
January - styczeń
February - luty
March - marzec
April - kwiecień
May - maj
June - czerwiec
July - lipiec
August - sierpień
September - wrzesień
October - Październik
November - listopad
December - grudzień

Testy

Welcome 2 Unit 4 Lesson 1

Welcome 2 Unit 4 Lesson 2

Welcome 2 Unit 4 Lesson 3

Słownik angielsko-polski

E-lekcje