os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

3
4
7
9
5
1
8 10
6
Nr Pytanie Odpowiedź
1. bogaty RICH
2. księżniczka PRINCESS
3. plac targowy MARKETPLACE
4. czekać WAIT
5. wspaniały, pełen chwały GLORIOUS
6. sługa SERVANT
7. zgadywać, domyślać się GUESS
8. dywan CARPET
9. biedny POOR
10. poślubić MARRY