os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Fat Farm Animals

Film

Słowniczek

Fat Farm Animals

Słówko - Translacja
fat - gruby
farm - farma, gospodarstwo rolne
cow - krowa
dog - pies
bone - kość
cock - kogut
henhouse - kurnik
hen - kura
perch - grzęda
barn - obora
mouse - mysz
fork - widły
milk - doić
bull - byk
tractor - traktor
crow - wrona
rocker - fotel bujany

Test

Fat Farm Animals

Krzyżówka

Słownik angielsko-polski

E-lekcje