os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

rock paper scissors

Film

Słowniczek

Rock Paper Scisors

Słówko - Translacja
random - losowy, przypadkowy
science - nauka
psychology - psychologia
throw - rzut
against - przeciw
mainly - głównie
previous - poprzednio
opponent - przeciwnik
foolish - nierozsądny, pochopny, głupi
switch - zamienić
predictable - przewidywalny
order - kolejność
anticipate - spodziewać się, oczekiwać, przewidywać
research - badania naukowe
blindfold - zawiązywać oczy

Test

Rock Paper Scissors

Krzyżówka

Słownik angielsko-polski

E-lekcje