os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

INCREDIBLE DUST EVIL FIRE

Film

Słowniczek

INCREDIBLE DUST EVIL FIRE

Słówko - Translacja
INCREDIBLE - NIEWIARYGODNY
DUST - KURZ, PYŁ
EXTRAORDINARY - NIEZWYKŁY, ZADZIWIAJĄCY
FOOTAGE - MATERIAŁ FILMOWY
FIREFIGHTER - STRAŻAK
SWIRL - KŁĘBOWISKO, KŁĘB (DYMU, KURZU)
ROTATE - OBRACAĆ SIĘ
SHOT - UJĘCIE (W FILMIE LUB TELEWIZJI)
NATIONAL WILDLIFE PARK - NARODOWY REZERWAT PRZYRODY
SURFACE - POWIERZCHNIA
PRESSURE - CIŚNENIE
OVERSEE - NADZOROWAĆ
FLAMES - PŁOMIENIE
TOSS - TARGAĆ, MIOTAĆ
TUMBLEWEED - NIESIONA ODERWANA OD PODŁOŻA I NIESIONA PRZEZ WIATR

Test

INCREDIBLE DUST EVIL FIRE

Krzyżówka

Słownik angielsko-polski

E-lekcje