os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Walk on water

Liquid Mountaineering is a new sport which is attempting to achieve what man has tried to do for centuries: walk on water. Or to be more precise: running on water. We are developing the sport from scratch. By accident we found out that with the right water repellent equipment you can run across bodies of water, just like a stone skimming the surface. Liquid mountaineering is performed by professionals under professional supervision. Accordingly I must insist that attempting to do so is dangerous.

Film

Słowniczek

Słówko - Translacja
manage to - udać się, poradzić sobie
luck - szczęście
impossible - niemożliwy, niewykonalny
liquid mountaineering - bieg po wodzie
discover - poznać, odkryć
as it goes along - w trakcie, na poczekaniu
sewing machine - maszyna do szycia
straight - prosty
curve - skręcić, zakręcić
allow to - pozwolić, zezwolić na coś
sink in - wsiąknąć
equipment - wyposażenie
to repel (water) - nie wchłaniać (wody)
water-repellent - nieprzemakalny
focus - skupić
jet-ski - skuter wodny
miracle - cud
go for - spróbować
fall down - spaść, upaść
push your horizons further - poszerzyć horyzonty

Testy

Test 1 "Walk on water"

Test 2 "Walk on water"

Słownik angielsko-polski

E-lekcje