os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

I Gave My Kids a Terrible Present

Film

I Gave My Kids a Terrible Present

https://www.youtube.com/watch?v=q4a9CKgLprQ

Słowniczek

I Gave My Kids a Terrible Present- Słownik

Słówko - Translacja
label - podpisać
activity book - ćwiczenia
stickers - naklejki
cooking - gotowanie
sandwich - kanapka
open it up - otwórz to
take it back - zwróć to, oddaj to
toys - zabawki
upset - smutny
stupid - głupi
hate - nienawidzieć
pony - kucyk
staple - zszywacz
be fired - być zwolnionym (z pracy)

Testy

I Gave My Kids a Terrible Present- Rozumienie tekstu słuchanego

I Gave My Kids a Terrible Present- ćwiczenia leksykalne

Słownik angielsko-polski

E-lekcje