os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

The Real Life Wolf Man

Film

Słowniczek

The Real Life Wolf Man- słownik

Słówko - Translacja
pack of wolves - stado wilków
predator - drapieżnik
research techniques - techniki badawcze
carcass - padlina
vicious - wściekły, niedobry
deserve - zasłużyć
reputation - reputacja, opinia
savage - dzikus
ruthless - bezwzględny

Testy

The Real Life Wolf Man- rozumienie tekstu słuchanego

The Real Life Wolf Man

Słownik angielsko-polski

E-lekcje