os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

My blackberry is not working

Film

My blackberry is not working

https://www.youtube.com/watch?v=kAG39jKi0lI

Słowniczek

My blackberry is not working

Słówko - Translacja
disappointed - rozczarowany, zawiedziony
frozen - zamarznięty, zamrożony /brak reakcji/ (tutaj analogia do elektroniki- zawiesić się)
black spots - czarne punkty
application - 1) aplikacja 2) podawanie, stosowanie (np. leku)
trash - śmieci
launch - odpalić
desktop - pulpit
date - 1) data 2) daktyl
diary - pamiętnik, kalendarzyk
dongle - klucz sprzętowy (klucz w celu zabezpieczenia programu przed nielegalnym kopiowaniem)
fit - pasować
boot - 1) załadować 2) kopnąć
egss box - nawiązanie do XBOX'a
Blackberry - 1)jeżyna 2) tutaj nawiązanie do BlackBerry- smartfona
Apple - 1) jabłko 2) tutaj nawiązanie do korporacji zajmującej się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych
hang (--> frozen) - zawiesić się (o systemie)

Testy

My blackberry is not working

My blackberry is not working

Słownik angielsko-polski

E-lekcje