os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Small Talks- Kids on Valentine's Day

Film

Small Talks- Kids on Valentine's Day

https://www.youtube.com/watch?v=UDzgjxBu_kY

Słowniczek

Small Talks- Kids on Valentine's Day- słownik

Słówko - Translacja
have a crush on somebody (potocznie) - zakochać się w kimś
madly passionate - szaleńczo żarliwy/ namiętny
romantic - nastrojowy, romantyczny
range - zasięg, rozpiętość
precise - precyzyjny, dokładny
get married - wyjść za mąż/ ożenić się
describe - opisać
awkward - niezręczny
embarrass - kompromitować
be in love - być zakochanym

Test

Small Talks- Kids on Valentine's Day- Słuchanie

Słownik angielsko-polski

E-lekcje