os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Cosby Show

Film

Słowniczek

Słowniczek

Słówko - Translacja
deliver a baby - odebrać poród
deliver - dostarczać
inside - wewnątrz, w środku
take out - wyjmować, wyciągać
stork - bocian
bring - przynosić
bassinet - kołyska
let me get this straight - pozwól mi to wyjaśnić
carry over - przenosić
heaven - niebo
you're welcome - nie ma za co
be in charge of - odpowiadać za coś

Testy

Słuchanie

Słówka

Słownik angielsko-polski

E-lekcje