os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

Fox dives headfirst into the snow

Film

Fox dives headfirst into the snow

https://www.youtube.com/watch?v=D2SoGHFM18I

Słowniczek

Fox dives headfirst into the snow

Słówko - Translacja
headfirst - głową na dół
clever - cwany, przebiegły
blanket - koc
hopeless - beznadziejny, rozpaczliwy
immense - wielki, ogromny
from beneath - spod spodu
empty-handed - z pustymi rękoma, z niczym
target - cel
slight - nieznaczny, drobny
distraction - rozproszenie uwagi, nieuwaga

Test

Fox dives headfirst into the snow

Słownik angielsko-polski

E-lekcje