os. Oświecenia 3/27, 31-635 Kraków
 

KURS WAKACYJNY lesson 1 August

Słowniczek

Crime and punishment

Słówko - Translacja
flat screen - płaski ekran
unanimously - jednomyślnie
deterrent - odstraszający
resident - mieszkaniec
dismantling - demontaż
hitchhike - jechać autostopem
it depends on - to zależy
equator - równik
parallel - równoleżnik
meridian - południk
it turned out - okazało się
burglar - włamywacz
search - szukać
common - powszechny
jewellery - biżuteria
influence - wpływ
hide - chować
valuables - kosztowności
goods - dobra
fairly easy - dość łatwe
accuse - oskarżać
court - sąd
fraud - oszust
manslaughter - zabójstwo
smuggling - przemyt
mugger - rabuś, bandyta uliczny
thief - złodziej
pickpocket - kieszonkowiec
interrogate - przesłuchiwać
anthem - hymn
judge - sędzia
Melting - topnieć
Scorching - upalny
Heat - upał
Sweat - pocić się
fan - wiatrak
thaws - odwilż
Drizzle - mżawka
Blizzard - zamieć śnieżna
Muggy - duszny
Hail - grad
flood - powódź
drought - susza
though - chociaż
through - przez

Słownik angielsko-polski

E-lekcje